Revestiment de zones quirúrguiques

Protectwall està especialitzat en revestiments de sales operatòries i zones quirúrgiques, projectes clau en mà amb protecció de parets en policarbonat y terres conductius amb emparellat de coure.

Projecte de revestiment de zones quirúrgiques 

Estem especialitzats en revestiments de parets, revestiments de sales operatòries i zones quirúrgiques. Desenvolupen projectes a mida i acabats d'alta qualitat, combinant el panell acrovinílic massís amb els terres conductius. 

A PROTECTWALL treballen el conjunt de l'espai, tant el terra conductiu amb PVC, com les parets, també amb panells i plaques de PCV. Tot completament soldat i termoformat.